Služby

Naše služby

Nabízíme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

Námi poskytované služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zahrnují zpracování předepsané dokumentace:

Např:

 • analýza a vyhodnocení rizik
 • směrnice pro školení BOZP
 • kategorizace prací
 • směrnice pro provádění pracovnělékařských služeb
 • traumatologický plán (plán první pomoci)
 • směrnice pro organizaci a zajištění BOZP
 • směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků na základě vyhodnocených rizik
 • směrnice pro sepisování a evidenci pracovních úrazů včetně zajištění jejich likvidace
 • směrnice pro postup při podezření a zjištění alkoholu nebo jiných návykových látek u zaměstnanců
 • směrnice pro práce zakázané těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu
  a mladistvým
 • harmonogramy revizí, kontrol a prohlídek
 • provozní řády

Námi poskytované služby v oblasti požární ochrany zahrnují zpracování předepsané dokumentace:

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řád
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požárů
 • řád ohlašovny požárů
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a
 • preventistů požární ochrany
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a
 • preventistů požární ochrany
 • požární kniha
Přejít nahoru