Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Komplexní služby pro vaši firemní bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců.

Naše služby

Nabízíme služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Poskytujeme komplexní
poradenskou činnost v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci včetně zpracování potřebné
dokumentace individuálně dle
potřeb provozovatele. Dále
provádíme školení vedoucích a
řadových zaměstnanců na základě
právních a ostatních předpisů.
Vyhledávání a vyhodnocování
možných rizik včetně zápisu
z provedené kontroly a pořízené
fotodokumentace a návrhu opatření
k odstranění zjištěných závad, je
samozřejmostí při námi
prováděných službách.

extinguisher, fire, powder-88282.jpg

PO Požární ochrana

Poskytujeme komplexní
poradenskou činnost v oblasti
požární ochrany včetně
zpracování potřebné
dokumentace, na základě
provozovaných činností
objednatele. Dále provádíme
školení vedoucích a řadových
zaměstnanců na základě právních
a ostatních předpisů. Dle potřeby
zajišťujeme odbornou přípravu
požárních hlídek a preventistů
požární ochrany.
Samozřejmostí komplexních
služeb jsou preventivní požární
prohlídky.

hard hat, construction, safety-7273716.jpg

Ostatní služby

Jako ostatní služby poskytujeme:
Prodej bezpečnostních tabulek a
značení včetně návrhu na míru
danému provozu.
Zajišťování či pomoc při řešení
služeb revizí hasicích přístrojů a
hydrantů včetně kontrol požárně
bezpečnostních zařízení. Činnost
vždy zajištěna proškolenými
odborníky.
Zajišťování či pomoc při sledování
termínů kontrol, revizí a školení dle
zákonných a normativních lhůt.
Zajišťování školení první pomoci
odborně způsobilou osobou
v oblasti zdravotnictví.

Naše historie

Firma byla založena v roce 1997 a od roku 2004 působíme také jako společnost s ručením omezeným. Doménou společnosti je poskytování kvalitních služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce u právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Křestní Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Zpráva
Formulář byl úspěšně odeslán!
Při odesílání formuláře došlo k chybě. Zkontrolujte prosím znovu všechna pole formuláře.

Kontaktujte nás

Takto nás můžete kontaktovat pro vaše dotazy a poptávky.

Přejít nahoru